Beauvent (Diksmuide) | genomineerde 2012

“BeauVent cvba doet wat we liever niet overlaten aan anderen : hernieuwbare energie produceren en de winst daaruit laten terugvloeien naar de vennoot. Tegelijk sensibiliseren we diezelfde vennoot om zuinig om te springen met de energie die hij krijgt.” (Niko Deprez van BeauVent cvba)

Enkele gezinnen uit de Westhoek vatten het plan op om een zo energievriendelijk mogelijk huis te bouwen, zonder aan wooncomfort in te boeten. De eerste stap waren duurzame materialen; zonnepanelen en windenergie moesten het plaatje vervolledigen. Omdat kleine windturbines niet rendabel bleken, vonden de gezinnen elkaar en maakten ze mensen warm om samen te investeren in grote exemplaren. Het begin van een coöperatie die intussen ruim 1850 vennoten telt. BeauVent investeert volop in windenergie, zonnepanelen en koolzaad. De vzw ZonneWinDT verzorgt dan weer de sensibilisering en advies rond energiebesparing. Zelf geeft BeauVent het voorbeeld door te opereren vanuit een tot Lage Energie Kantoor omgebouwde woonboot en te gaan werken met de trein, fiets, elektrische scooters of bedrijfswagens die rijden op koolzaadolie.

Leren besparen

BeauVent produceert jaarlijks 5 500 000 kWh aan windenergie en 2 000 000 kWh aan zonnestroom. “We kunnen nu 2142 gezinnen van groene stroom voorzien. Maar als we erin slagen onze vennoten 25% minder te laten verbruiken, kunnen we het jaarverbruik voor 2800 gezinnen leveren”, zegt Niko Deprez. Daarom zijn er energieteams die langsgaan bij de mensen thuis, worden er ludieke workshops georganiseerd rond de ecologische voetafdruk en groener wonen, en stelt Beau-Vent gratis lespakketten ter beschikking voor scholen die zonnepanelen bestellen voor op hun dak.

Samen sterk

Lokaal verankerd zijn, een maatschappelijk draagvlak uitbouwen en een engagement voor de buurt opnemen, het zijn bij BeauVent geen loze woorden. Bij de bouw van nieuwe windturbines of grote projecten met zonnepanelen worden er informatievergaderingen georganiseerd voor de buurt, en iedereen die interesse heeft kan zelf vennoot worden om mee in de winst te delen. Al staat de opbrengst niet op de eerste plaats. BeauVent werkt samen met scholen, non-profitorganisaties en overheden om hun energieconsumptie te vergroenen tegen een betaalbaar tarief. De vzw brengt ook graag mensen samen. Chauffeurs en koolzaadboeren onderhandelen rechtstreeks over een eerlijke prijs en alle verenigingen van het dorp mogen gebruik maken van het buurthuis Het Trekgat, dat BeauVent onlangs redde. En mensen die zelf graag een energiecoöperatie willen oprichten, kunnen bij de cvba terecht voor tekst en uitleg.

Lokale Kennis

BeauVent is een gezond bedrijf dat investeringen in hernieuwbare energie financieel mogelijk maakt. De coöperatieve zorgt ervoor dat de opbrengsten uit energievoorziening een duurzame impuls geven aan de lokale economie, en niet doorstromen naar internationale kapitaalsgroepen. Dat zorgt voor werkgelegenheid, en lokale kennis over een bedrijfstak die toekomstperspectieven biedt. Bovendien hebben de vennoten zelf heel wat in de pap te brokken. Elke vennoot heeft, ongeacht het aantal aandelen, één stem op de Algemene Vergadering. Regelmatig worden ze ook uitgenodigd op open Bestuurdagen of denktanken rond een specifiek onderwerp. Een betere wereld begint bij jezelf ? BeauVent levert het ultieme bewijs !

Wat ons aanspreekt :

BeauVent is een goed en solide project dat al bewezen heeft dat het werkt. Het is een mature coöperatieve onderneming met daarnaast een vzw die zich inzet voor de sensibilisering. Een voorbeeld in dit ‘jaar van de coöperatieve onderneming.’ De lokale inbedding van de onderneming is een grote troef. Burgers nemen samen een engagement op in een sector die het zeker kan gebruiken.

De uitdaginig :

Hoewel de coöperatieve openstaat voor iedereen en een duidelijke participatieve dimensie heeft, zou het er nog beter bij varen om zijn projecten uit te breiden naar kansengroepen. Het is een uitdaging om een energieproject ook een goed ontwikkelde sociale dimensie te geven.

Contact

Niko Deprez
058/29.90.29
www.beauvent.be