Genomineerden 2017

De Lochting - © Simon Fusillier

© Simon Fusillier

 

"De Lochting bewaakt op nauwgezette wijze het evenwicht tussen People, Planet, Prosperity en Participation. Als maatwerkbedrijf zet het in op belangrijke ecologische thema’s, en dat met een sterk economisch en responsabiliserend beheer. Eén van de grootste meerwaarden van het project is dat het duurzame ontwikkeling uit zijn elitaire niche weet te tillen en het een breed gedragen thema maakt. Bij De Lochting staat (zelf)reflectie centraal, zowel bij de werknemers als op directieniveau. Bovendien is het bedrijf in constante evolutie, stopt het niet met innoveren en kan het flexibel inspelen op de uitdagingen eigen aan maatwerkbedrijven. De dragers zijn echte netwerkdenkers, uit op samenwerking en steeds op zoek naar nieuwe partners. Kortom, een uitstekend voorbeeld voor anderen binnen en buiten de sector." (Motivering van de jury)

Paysans-Artisans - © Simon Fusillier

© Simon Fusillier

"Paysans-Artisans is een veelzijdig, volwassen project dat een groot aantal producenten (65) weet te verenigen. Paysans-Artisans gaat verder dan een doorsnee coöperatie. Het is meer dan een platform, daar het de producenten zijn die de activiteiten dragen en zodoende vormgeven aan een alternatief model. Bovendien breng het consument en producent effectief dichter bij elkaar, waardoor het een enorme verbindende kracht heeft. Het is een breed gedragen beweging die streeft naar een globale mentaliteitsverandering en een interessante aanvulling op, of alternatief voor, het huidige economisch model formuleert. Het netwerk heeft een aanzienlijke reikwijdte, niet alleen op geografisch vlak, maar ook omdat het met succes anderen inspireert en motiveert. Net omdat het zo breed gedragen is, slaagt het erin steeds nieuwe activiteiten te ontwikkeling, zoals de opening van een eerste permanente winkel. Als één van de sterke initiatieven van deze editie, is het een terechte genomineerde." (Motivering van de jury)

Publieksprijs

FoodSavers Gent - © Simon Fusillier

© Simon Fusillier

Via de website van de Stichting voor Toekomstige Generaties kon het grote publiek haar stem uitbrengen voor haar drie favoriete projecten. Het project dat de Publieksprijs 2017 in de wacht sleept, met 790 van de 5500 stemmen, is FoodSavers Gent (Oost-Vlaanderen).