Op maandagavond 5 oktober, in het BEL (Tour & Taxis, Brussel), voor een volle zaal, heeft de nationale jury de 2 genomineerden en de laureaat bekendgemaakt van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015.
De jury heeft ook alle finalisten gefeliciteerd voor de kwaliteit van de projecten !


"In het bijzonder heeft de jury de diversiteit van de projecten geapprecieerd: heel uiteenlopende ideeën werden met succes ontwikkeld. Bovendien is het ook opvallend dat de finalisten uit veel verschillende sectoren komen. Het is lovenswaardig dat de kandidaten er in geslaagd zijn om elk in hun eigen sector een voortrekkersrol te spelen inzake duurzame ontwikkeling. Door de kwaliteit van hun projecten zullen zij ongetwijfeld één voor één anderen inspireren tot een duurzaam engagement!".

Laureaat 2015

"De jury heeft dit jaar een laureaat gekozen die raakt aan de essentie van duurzame ontwikkeling: participatie. Het project beantwoordt zeker niet aan het klassieke profiel, wanneer we de laureaat vergelijken met vorige winnaars.
De jury spreekt zich niet uit over de inhoud van de maatregelen die Ringland voorstelt, om de eenvoudige reden dat het niet de doelstelling van de Grote Prijs is om technische dossiers op papier te beoordelen. Met haar keuze wil de jury benadrukken wat Ringland aantoont: dat zelfs voor complexe projecten die uiteenlopende uitdagingen aangaan, burgers zich kunnen organiseren en een onderbouwde bijdrage kunnen leveren tot een duurzame toekomst voor onze steden.
Duurzame ontwikkeling moet bottom-up tot stand kunnen komen, daarom net is participatie een van de belangrijkste motoren van duurzame ontwikkeling – en dat hebben de initiatiefnemers van dit project voortreffelijk tot stand gebracht. Niet alleen wordt het project gedragen door burgers, het project wordt ook uitgevoerd op een onderbouwde, serieuze, bestudeerde en gestructureerde wijze.
Ringland zal zonder twijfel vele anderen weten te inspireren en tot actie aan te zetten, het concept leent zich er ook toe om op andere projecten te worden toegepast.
Bovendien apprecieert de jury ook heel sterk dat de participatie in dit project zich niet beperkt tot de groep van ‘overtuigden’ van duurzame ontwikkeling. De jury hoopt alvast dat Ringland ook in de toekomst geen moeite zal sparen om de meest kwetsbaren in de maatschappij in dit project te betrekken." (Motivering van de jury)

Genomineerden 2015

"Het project Agribio werd door de jury gelauwerd omdat het er in slaagt de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling te integreren. Agribio is een voldragen project, met een duidelijke impact, dat er onder andere in geslaagd is om op lokaal vlak een volledige productieketen uit te bouwen in een voedingssector die vandaag enorm onder druk staat.
De jury is eveneens onder de indruk van de manier waarop Agribio de re-integratie van personen met een kwetsbaar profiel bewerkstelligt en hoopt dat het project deze participatieve pijler in de toekomst nog verder uit zal bouwen. De jury is er bovendien van overtuigd dat dit project een groot ontwikkelingspotentieel heeft!" (Motivering van de jury)

 

"Het project Beestig Wijs viel bij de jury in de smaak door de wijze waarop het de vier dimensies van duurzame ontwikkeling heel erg concreet maakte: het initiatief kent een grote sociale relevantie, in een goed doordacht economisch model, met doorgedreven aandacht voor het milieu – tot in de details. Het maakt van dit project een uitstekende ambassadeur voor duurzame ontwikkeling. De jury is zeer positief over het participatieve beheer van dit project. Bovendien is het business model van dit initiatief uitzonderlijk sterk, dankzij een originele combinatie van franchise en vzw, en het durven streven naar economische zelfstandigheid. Daarnaast is het project een echt voorbeeld voor anderen door de wijze waarop de eigen organisatiestructuur ook kritisch wordt herzien, door impactmeeting, kwaliteitscontrole en evaluatie. De jury is ervan overtuigd dat dit project een ware inspiratie én les kan zijn voor mensen die duurzaam willen ondernemen." (Motivering van de jury)

Publieksprijs

Meer dan 8.000 stemmen werden van 8 september tot 5 oktober uitgebracht!

De winnaar van de Publieksprijs is Ringland (Antwerpen)
De tweede plaats werd toegekend aan La Ferme du Chant des Cailles (Brussel)
De derde plaats werd toegekend aan Talea (Limburg)

 

> Fotoalbum van de uitreikingsceremonie
> Bekijk hier de youtube playlist

Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2015

Ontdek de laureaat en de finalisten van de editie 2015
Stichting voor Toekomstige Generaties
2015