Op woensdagavond 16 november, in het BEL (Tour & Taxis, Brujussel), heeft de nationale jury voor meer dan 200 aanwezigen de 2 genomineerden en de laureaat bekendgemaakt van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2016.

Het Brusselse bedrijf PermaFungi mag zich vanaf nu laureaat van 2016 noemen. Het Duurzaamheidskantoor UGent (Oost-vlaanderen) en Les Compagnons de la Terre (Luik) werden ook genomineerd door de jury.
De jury heeft alle finalisten gefeliciteerd met de kwaliteit van de projecten!

Laureaat 2016

Permafungi

"De jury heeft PermaFungi genomineerd, omdat zij met deze manier van ondernemen een 360°-aanpak weet te hanteren dankzij de introductie van nieuwe productie- en verkoopmethoden in de breedste zin van het woord, diversificatie met als doel het businessmodel duurzaam maken, maar ook door sensibilisering en ondersteuning van andere organisaties die eenzelfde project willen starten, bijvoorbeeld door het delen van hun methoden in open source. In korte tijd zijn zij een symbool geworden van de circulaire economie en ze innoveren door het concept in een nieuwe sector en met een nieuw product toe te passen. Als anderen hen hebben gevolgd – en het is goed denkbaar dat er in de komende jaren andere copycats als paddenstoelen uit de grond schieten – of er ook aan zijn begonnen, en de samenhang zelfs nog verder uitbreiden, zal PermaFungi toch altijd de bron van inspiratie blijven.

Naast ondernemen vanuit een 360°-visie wilde de jury met haar keuze de voorbeeldrol en de reikwijdte van het initiatief benadrukken. PermaFungi is niet alleen een goed voorbeeld van circulaire economie, maar hanteert ook een nieuw ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op het uitbouwen van een netwerk, meer dan op hun eigen en exclusieve groei. Het is deze voorbeeldrol, die werd gecreëerd op een solide basis, die ervoor heeft gezorgd dat de jury PermaFungi heeft gekozen als laureaat van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2016."
(Motivering van de jury)

Genomineerden 2016

"De jury heeft veel bewondering voor de 360°-aanpak van dit initiatief die potentieel echt transformatief kan werken. Ondanks het feit dat het project nog niet zo lang bestaat, heeft de jury wel vastgesteld dat het initiatief een zekere maturiteit kent doordat het al enkele jaren in de schoot van de ‘Ceinture aliment-terre liégeoise’ (netwerk van actoren die zich engageren om het voedselsysteem in de regio Luik rigoureus te transformeren) bestaat. Het initiatief is uiteindelijk vanuit deze ceinture ontstaan. Verder wil de jury hun langetermijnvisie benadrukken, die bijvoorbeeld tot uiting komt in het erfpachtcontract dat ze hebben afgesloten.

In een tijdperk waarin steeds meer initiatieven die de wereld willen verbeteren, ontspruiten, gaat les Compagnons de la Terre een stapje verder door zich niet enkel te baseren op milieuvriendelijke manieren van landbouw, de creatie van jobs en van lokale welvaart, en een internationaal solidariteitsbeginsel, maar ook zeer veel waarde te hechten aan participatief beheer.
Het is deze geïntegreerde aanpak die er volgens de jury voor zorgt dat het initiatief een waardevol voorbeeld is voor zowel de voedselsector als ondernemers die zich toeleggen op economische productieactiviteiten."
(Motivering van de jury)

"Het Duurzaamheidskantoor van de Universiteit Gent is een goed voorbeeld van de invloed die een initiatief kan hebben als het echt verankerd is in zijn werkterrein en zich uitstrekt over alle departementen van een organisatie. De jury weet dat het niet altijd gemakkelijk is om in de universitaire wereld veranderingen door te voeren en wil daarom de impact benadrukken die dit kantoor heeft weten te bereiken binnen een van de grootste universiteiten van het land. Een van de factoren die bepalend is voor deze invloed en die de jury dan ook wil onderstrepen, is de rol van tussenpersoon die het kantoor al een aantal jaren heeft. Het Duurzaamheidskantoor UGent staat open voor iedereen die zich wil inzetten voor duurzame ontwikkeling op de universiteit, zoals de studentenvereniging UGent 1010 en de vereniging Transitie UGent, en is de tussenpersoon voor verschillende initiatieven rond duurzame ontwikkeling die op de campus het daglicht zien. Daarnaast is het Duurzaamheidskantoor ook de schakel tussen de ambities van degenen die zich in willen zetten voor duurzame ontwikkeling en de academische autoriteiten, waardoor een verduurzaming van het beleid op de universiteit kan worden tewerkgesteld. De jury is ervan overtuigd dat in de toekomst duurzame ontwikkeling ook binnen het onderwijs aan de Universiteit Gent een steeds grotere plaats in zal nemen.

Een groot deel van de toekomstige samenleving wordt beïnvloed door een sneeuwbaleffect dat de transformatie van de universitaire wereld doet versnellen. Het is deze belangrijke voorbeeldrol voor de academische wereld die de jury wil benadrukken."
(Motivering van de jury)

GP 2016

Publieksprijs

Naast de laureaat en de genomineerden werd ook bekend gemaakt wie de Publieksprijs in ontvangst mocht nemen. Bijna 4.500 stemmen werden uitgebracht tussen 5 oktober en 15 november!

De winnaar van de Publieksprijs is Straatverplegers (Brussel).

 

> Bekijk hier het fotoalbum van de prijsuitreiking van 16 november
> Bekijk hier de youtube playlist

Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2016

Duurzame ontwikkeling, elke dag opnieuw!
Stichting voor Toekomstige Generaties
2016