Elk initiatief ontvangt een beurs tot € 5000, dankzij de steun van het Albert Vanhee Fonds voor Toekomstige Generaties, Wallonië en Leefmilieu Brussel.

Vijf innovatieve Belgische start-ups met positieve milieu-impact ontvangen een financiële steun van in totaal € 150.000

François Ost, Voorzitter van de Stichting voor Toekomstige Generaties, en Benoît Derenne, Directeur, ondertekenen de schenkingsakte om 12 uur in het Rijksarchief in Namen.

Pagina's