Vijf innovatieve Belgische start-ups met positieve milieu-impact ontvangen een financiële steun van in totaal € 150.000

François Ost, Voorzitter van de Stichting voor Toekomstige Generaties, en Benoît Derenne, Directeur, ondertekenen de schenkingsakte om 12 uur in het Rijksarchief in Namen.

Een ontmoetingsnamiddag met initiatiefnemers van duurzame projecten gevolgd door een conferentie ‘The Transformative Power of Money
met keynote speaker David Pitt-Watson

Pagina's