Publications sur la Gestion de patrimoine - Relever l’ambition sociétale des actifs sous gestion de ma fondation

Uitzoderlijk in België en, voor zover wij weten, in Europa, heeft het werk van de Werkgroep Asset Management van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) geleid tot twee gestructureerde tools die een gebrek aan beschikbare bronnen voor stichtingen (en ook verenigingen en non-profit organisaties) opvullen.

Future Proef Award 2024-winnaars

Maandagavond 22 april vond de eerste prijsuitreiking van de Future Proef Award plaats in Brussel.
9 jongeren werden bekroond voor hun eindproef, ontdek ze hier:

GreenTech Forum Brussels

GreenTech Forum Brussels is een nieuw evenement voor professionals op het gebied van technologie en duurzame ontwikkeling.

De Belgische stichtingen van openbaar nut dragen de verantwoordelijkheid om al hun middelen in te zetten voor het algemene belang. Hiervoor blijven giften (en andere activiteiten) ter ondersteuning van derde initiatieven natuurlijk essentieel.
Met de financiële activa van de Belgische stichtingen (meer dan 3 miljard €) kunnen evenwel ook economische initiatieven worden gefinancierd die naast een financieel rendement ook een positieve en meetbare impact willen hebben op het milieu en de maatschappij.

Viering van de SE’nSE 2022-laureaten en onze jonge 360°-ondernemers op de Future Generations Summit!
 
Een honderdtal vrienden en verwanten waren eind november verzameld op de Future Generations Summit. De Stichting maakte er de SE'nSE 2022-laureaten bekend en huldigde onze jonge 360°-ondernemers. Bij de vier bekroonde start-ups is er alvast geen gebrek aan boeiende innovaties: van de teelt van zeewier op het vasteland met Oceanbites, en douchekranen die onmiddellijk warm water geven van Heau, tot het gratis hulpnetwerk Merciki, en binnenhuiscomposteerder Greenzy (al bekend via Prototyping the Future in 2019).

Er was die avond ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over bestuursvormen met meer participatie, onderwijs in business schools of private financiering voor impactondernemers. Op onze website ontdek je in woord en beeld hoe de jonge winnaars dit evenement beleefden.

De Stichting voor Toekomstige Generaties is verheugd u uit te nodigen op het SDG Forum dat zij op 5 oktober 2021 samen met 17 andere organisaties organiseert.

In het bijzonder kijken we ernaar uit u te ontmoeten op onze twee workshops:

Pagina's