La Fondation pour les Générations Futures - De Stichting voor Toekomstige Generaties

We zijn op zoek naar een operationeel verantwoordelijke marketing en communicatie met project- en people-management skills. We zoeken iemand die bovendien hands on is, weet hoe een marketing-mindset te installeren en een zeer goed analytisch en probleemoplossend vermogen heeft.

Je werkt binnen de Directie Ontwikkeling en Communicatie, die instaat voor de fundraising, public relations, marketing en communicatie van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Je coördineert het communicatieteam (3 VTE) et wordt aangestuurd door de Directrice Ontwikkeling en Communicatie.

La Fondation pour les Générations Futures - De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op duurzame ontwikkeling. De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut en is actief in de drie gewesten van het land.

De Belgische stichtingen van openbaar nut dragen de verantwoordelijkheid om al hun middelen in te zetten voor het algemene belang. Hiervoor blijven giften (en andere activiteiten) ter ondersteuning van derde initiatieven natuurlijk essentieel.
Met de financiële activa van de Belgische stichtingen (meer dan 3 miljard €) kunnen evenwel ook economische initiatieven worden gefinancierd die naast een financieel rendement ook een positieve en meetbare impact willen hebben op het milieu en de maatschappij.

Viering van de SE’nSE 2022-laureaten en onze jonge 360°-ondernemers op de Future Generations Summit!
 
Een honderdtal vrienden en verwanten waren eind november verzameld op de Future Generations Summit. De Stichting maakte er de SE'nSE 2022-laureaten bekend en huldigde onze jonge 360°-ondernemers. Bij de vier bekroonde start-ups is er alvast geen gebrek aan boeiende innovaties: van de teelt van zeewier op het vasteland met Oceanbites, en douchekranen die onmiddellijk warm water geven van Heau, tot het gratis hulpnetwerk Merciki, en binnenhuiscomposteerder Greenzy (al bekend via Prototyping the Future in 2019).

Er was die avond ook gelegenheid om van gedachten te wisselen over bestuursvormen met meer participatie, onderwijs in business schools of private financiering voor impactondernemers. Op onze website ontdek je in woord en beeld hoe de jonge winnaars dit evenement beleefden.

De Stichting voor Toekomstige Generaties is verheugd u uit te nodigen op het SDG Forum dat zij op 5 oktober 2021 samen met 17 andere organisaties organiseert.

In het bijzonder kijken we ernaar uit u te ontmoeten op onze twee workshops:

De opkomst van een model voor een duurzame samenleving, gebaseerd op een "360°"-integratie van aspecten van "Planet", "People", "Prosperity" en "Participation", zal worden vergemakkelijkt door de convergentie naar gemeenschappelijke methodologieën voor het evalueren van impact en met name om investeringsbeslissingen te sturen in de richting van een beter impact.

Pagina's