Laureaat 2017

Community Land Trust Brussels © Simon Fusillier

© Simon Fusillier

"Van de stad een leefbare en betaalbare omgeving maken, voor iedereen, is een van de voornaamste uitdagingen van onze huidige en toekomstige samenlevingen. Community Land Trust Brussels biedt hierop een duurzaam en origineel antwoord door grond te beschouwen als een gemeenschappelijk goed, dat gebruikt moet worden in het algemene belang van de hele gemeenschap. Met deze concrete invulling van de commons, biedt het een werkbaar alternatief woonmodel dat een mix van publiek en privé reflecteert. Deze visie getuigt van stevige dosis durf en een out-of the-box denkwijze. Het is een kwaliteitsvol project met een enorm potentieel. Het initiatief toont een weldoordachte systeembenadering en een evenwicht tussen People, Planet, Participation en Prosperity. Het heeft een belangrijke voorbeeldfunctie, in het bijzonder wanneer het ook beleidsmakers weet te inspireren en hen zelfs aanzet aanpassingen in de wetgeving door te voeren. In die zin heeft het een belangrijke impact op “het systeem”. Intussen krijgt het concept ook in andere Belgische steden voet aan grond. CLTB staat voor een stad op mensenmaat met actieve bewoners, waarin ieder een plaats en verantwoordelijkheid krijgt. Naast het recht op wonen, waarborgt CLTB een sociale mix én sterke sociale cohesie. Aan de hand van een eenmalige investering van publieke gelden weet CTLB de koopprijs van woningen te drukken, generatie na generatie. Dit maakt het concept duurzaam op lange termijn." (Motivering van de jury)