Abonnement beëindigen

Het is op ieder moment mogelijk uw inschrijving op deze nieuwsbrief te beëindigen door op de 'Uitschrijven"-link onderaan de nieuwsbrief te klikken (indien deze link niet werkt, kunt u ons altijd contacteren per mail).

Privacy

De gegevens die wij van u ontvangen, worden opgenomen in de databank van de Stichting voor Toekomstige Generaties en dienen enkel om u, op uw verzoek, informatie te verstrekken. De Stichting geeft deze gegevens niet door aan derden. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (ook bekend als ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’) van kracht sinds 25 mei 2018, informeren we u dat u steeds uw gegevens kan raadplegen, wijzigen of schrappen door contact op te nemen met de Stichting.