De Grote Prijs maakt kleintjes…

De Stichting wil op lokaal vlak samenwerkingen krijgen met de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties en dat doet ze door hulp te bieden bij het creëren van provinciale prijzen voor duurzame ontwikkeling. Die prijzen hebben dezelfde doelstellingen en selectiemethodes als de Grote Prijs, waardoor elke laureaat van een door de Stichting erkende provinciale prijs voor duurzame ontwikkeling automatisch finalist wordt van de Grote Prijs.

Momenteel organiseren vier Waalse provincies een Provinciale Prijs:

De Grote Prijs gaat op tournee...

Na zeven edities was het tijd om eventjes stil te staan bij initiatieven die door de Grote Prijs in de kijker werden gezet en die op inspirerende wijze de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in hun dagelijkse werking integreren. Daarom organiseert de Stichting in 2014 en 2015 “Tournée Générale“. In heel België bezoeken we 10 van deze initiatieven om het hoe en het waarom van hun succes in kaart te brengen. Elke halte biedt ons de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen en de geheimen van hun duurzaam beheer te ontdekken.