De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties werd in 2007 in het leven geroepen om initiatieven te belonen die met succes de principes van duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking. Ondernemingen, lokale overheden, verenigingen, culturele projecten of initiatieven uit de sociale economie, allemaal maken ze kans op de Grote Prijs als ze een “360°-visie”  hebben. Concreet betekent dit dat ze de vier dimensies van duurzame ontwikkeling een plaats geven in hun dagelijkse werking: aandacht voor milieu (PLANET) en sociaal welzijn (PEOPLE), een economisch houdbaar model (PROSPERITY) en een participatieve aanpak (PARTICIPATION).

Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, wil de Grote Prijs projectbeheerders en actoren inspireren die bezig zijn met verandering. Bovendien biedt de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties een unieke gelegenheid om bruggen te smeden tussen verantwoordelijken uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden.

Editie 2014: op bezoek bij 10 finalisten!

Na zeven edities was het tijd om eventjes stil te staan bij initiatieven die door de Grote Prijs in de kijker werden gezet en die op inspirerende wijze de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in hun dagelijkse werking integreren.
Daarom organiseerden we in 2014 en 2015 “Tournée Générale“. In heel België bezochten we 10 van deze initiatieven om het hoe en het waarom van hun succes in kaart te brengen. Elke halte bood ons de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen en de geheimen van hun duurzaam beheer te ontdekken.