Publications sur la Gestion de patrimoine - Relever l’ambition sociétale des actifs sous gestion de ma fondation

Uitzoderlijk in België en, voor zover wij weten, in Europa, heeft het werk van de Werkgroep Asset Management van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) geleid tot twee gestructureerde tools die een gebrek aan beschikbare bronnen voor stichtingen (en ook verenigingen en non-profit organisaties) opvullen.

Deze twee publicaties bundelen belangrijke elementen waarmee stichtingen de maatschappelijke ambitie van hun vermogen onder beheer kunnen verhogen, zowel vooraf in het interne beslissingsproces als achteraf in externe uitwisselingen:

  • De 1ste publicatie, “De maatschappelijke impact verhogen van het vermogen beheerd door mijn stichting: Waarom extra-financiële criteria integreren?" (2024) heeft als doel stichtingen te ondersteunen die nadenken over de waarden, doelstellingen en argumenten voor de integratie van extra-financiële criteria in het beheer van hun vermogen. Deze publicatie bundelt een hele reeks argumenten om het beslissingsproces van interne stichtingsinstanties te ondersteunen. Het bevat 10 argumenten en 5 antwoorden op veelvoorkomende bezorgdheden die uitnodigen en motiveren om diepgaander te kijken naar de maatschappelijke uitdagingen van het vermogen onder beheer van de stichtingen.
  • De 2e publicatie “De maatschappelijke impact verhogen van het vermogen beheerd door mijn stichting: Hoe samenwerken met mijn vermogensbeheerder?” (2024) is bedoeld om stichtingen die dit wensen te begeleiden en de middelen te geven om constructief te kunnen samenwerken met hun vermogensbeheerder (en zijn scala van financiële producten en marketing). Deze publicatie helpt om het aanbod van de vermogensbeheerder te begrijpen en uit te dagen, en kan ook inspireren om de selectie ervan te evalueren of te organiseren, met als doel de maatschappelijke ambitie van het vermogen onder beheer van de stichting te verhogen.

 

Deze publicaties vormen het hoogtepunt van de eerste twee jaar (van eind 2021 tot eind 2023) van het werk van de Werkgroep Vermogensbeheer. Deze groep zet zich in voor het bevorderen van de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen stichtingen over hoe wenselijk het is om extra-financiële (maatschappelijke) en financiële criteria te combineren bij het beheer van hun vermogen. Deze documenten werden samengesteld op basis van uitwisselingen, discussies en voorstellingen tussen sprekers van de groep over maatschappelijk verantwoord/ESG/duurzaam investeringen en impact investing.

Ze werden opgesteld door de Stichting voor Toekomstige Generaties, die de werkgroep opstartte en voorzat, met de steun van het secretariaat van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen.