François Ost, Voorzitter van de Stichting voor Toekomstige Generaties, en Benoît Derenne, Directeur, ondertekenen de schenkingsakte om 12 uur in het Rijksarchief in Namen.

Namen, 18 januari 2019 – De Stichting voor Toekomstige Generaties, een Belgische stichting van openbaar nut, wijdt zich al 20 jaar uitsluitend aan de transitie van onze maatschappij naar een duurzaam ontwikkelingsmodel. De Stichting is actief in de drie gewesten van ons land. Ze schenkt op 22 januari 2019 een fonds van 20 jaar archieven aan het Algemeen Rijksarchief in Namen. Als we alle documenten naast elkaar plaatsen, is dit archief 31 meter lang.