La Fondation pour les Générations Futures - De Stichting voor Toekomstige Generaties

We zijn op zoek naar een operationeel verantwoordelijke marketing en communicatie met project- en people-management skills. We zoeken iemand die bovendien hands on is, weet hoe een marketing-mindset te installeren en een zeer goed analytisch en probleemoplossend vermogen heeft.

Je werkt binnen de Directie Ontwikkeling en Communicatie, die instaat voor de fundraising, public relations, marketing en communicatie van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Je coördineert het communicatieteam (3 VTE) et wordt aangestuurd door de Directrice Ontwikkeling en Communicatie.

Je missie

 • Coördineren van het uitwerken van de marketing- en communicatiestrategie van de Stichting in interactie met het managementteam en het marketing- en communicatieteam ;
 • Coördineren van de operationele organisatie van het communicatieteam met het oog op het concretiseren van de strategie ;
 • De harmonisatie van onze communicatietools (templates, huisstijl, vernieuwen van de website, social media, enz;)
 • Communicatie- en marketingtools ontwikkelen om fondsenwerving te ondersteunen ;
 • Het beheren en optimaliseren van ons CRM in overeenstemming met het GDPR en ter ondersteuning van onze strategie ;

 

Je verantwoordelijkheden

Coördinatie van het communicatieteam

 • Coördineren van het uittekenen van de communicatie- en marketingstrategie ;
 • Uittekenen van het jaarlijkse operationele communicatieplan, in lijn met de communicatiestrategie en rekening houdend met de interne en externe evenementenkalender van de Stichting ;
 • Beheren van het marketing- en communicatiebudget, zowel qua personeelsinzet als externe facturen ;
 • Coördineren van de taakverdeling binnen het communicatieteam, bewaken van de voortgang bij de uitvoering van de strategie en rapporteren aan de Directrice Ontwikkeling en Communicatie ;
   

Algemene communicatie van de Stichting

 • De ontwikkeling van een huisstijl voor de Stichting aansturen ;
 • Het ontwikkelen van templates voor alle communicatietools van de Stichting: brieven, mailings, folders, powerpoints, visitekaartjes, enz ;
 • Vernieuwen van de website: behoeftenanalyse, opstellen van een briefing, selecteren en aansturen van een dienstverlener ;
 • Regelmatig berichten publiceren (FR en NL) via de verschillende media van de Stichting (website, intranet, social media, enz.) met betrekking tot de activiteiten van de Stichting en de op het terrein ondersteunde projecten ;
 • Aansturen van de opdrachten die aan externe dienstverleners worden toevertrouwd (grafisch ontwerp, enz.) ;
   

Steun aan de fundraising

 • Ontwerp en uitvoering van fondsenwervingscampagnes (oproepen voor giften, nieuwe financiële producten, enz.) ;
 • Ontwerp, productie en updaten van een reeks communicatietools voor fondsenwerving: folders, video's, powerpoints, etc.
   

Beheer en ontwikkeling van onze contactendatabase

 • Ontwikkeling van een beleid voor het in- en uitschrijven voor onze verschillende mailings en nieuwsbrieven, en implementatie van de benodigde tools (subscription manager, inschrijfformulier, etc.);
 • Ontwikkeling en implementatie van een strategie voor het beheer van contacten met het oog op de verschillende activiteiten van de Stichting (uitnodigingen voor evenementen, verspreiding van projectoproepen, werving, enz;)


Jouw profiel

 • Masterdiploma in marketing en communicatie of gelijkwaardig ;
 • Ten minste 3 jaar werkervaring in marketing of communicatie ;
 • Ervaring in de wereld van stichtingen en/of filantropie (fondsenwerving en daarbuiten) is een sterke troef ;
 • Ervaring met het uittekenen van communicatiestrategieën ;
 • Ervaring met project- en teammanagement ;
 • Interesse voor duurzame ontwikkeling ;
 • Kennis van verschillende beroepscontexten (bedrijven, verenigingen, overheden);
 • Vertrouwd met grafische communicatietools (web, 2.0-graphics en alle soorten lay-out/presentatie - design, photoshop, ppt, etc.);
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Frans en het Nederlands. Goede kennis van het Engels is een pluspunt ;
 • Vertrouwd met digitale tools voor communicatie : CMS, CRM, Office 365, ticketing ;
 • Vertrouwd met nieuwe media : social media, digital, search, video, metrics & analytics, enz.
   

Je persoonlijke kwaliteiten

 •  Je hebt uitstekende communicatievaardigheden ;
 •  Je schrikt niet terug voor public relations (telefonisch, tijdens netwerkevenementen, enz.) of voor een zekere mate van "stress" op "sleutelmomenten" ;
 •  Je kan verschillende activiteiten tegelijkertijd managen en bent flexibel ;
 •  Je bent creatief
 • Je kan autonoom werken en neemt initiatief, maar bent ook een echte teamplayer ;
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ;
 • Je bent rigoureus ;
 • Je bent dynamisch en sociaal ;
 • Je bent oplossingsgericht.


Wat wij je bieden

 

 • Een zinvolle job met een positieve impact op de samenleving ;
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (minimaal 4/5e) ;
 • Een aangename werkomgeving in Namen (ten minste 3 dagen per week), in een dynamisch team van 17 personen ;
 • Mogelijkheid om de overige dagen te telewerken en/of in het kantoor in Brussel te werken ;
 • Het salaris en bijkomende voordelen zijn afhankelijk van je competenties en het aantal jaren relevante werkervaring ;
 • Datum indiensttreding : zo snel mogelijk.
 

Geïnteresseerd?

Stuur uw sollicitatie (motivatiebrief + cv) uitsluitend via e-mail naar grh@futuregenerations.be met als onderwerp ‘Operationeel verantwoordelijke communicatie en marketing’. Sollicitaties worden meteen na ontvangst verwerkt. De gekozen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een selectieproef. De uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties is 7 april 2024, maar de selectieprocedure kan eerder worden afgesloten als de juiste kandida(a)t(e) is gevonden.

De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op duurzame ontwikkeling. De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut en is actief in de drie gewesten van het land.
 
Als platform voor transformatieve filantropie maakt de Stichting het voor haar vele partners en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties, om hen een leefbare wereld door te geven. De Stichting is ervan overtuigd dat jongeren de samenleving diepgaand kunnen veranderen en financiert, verbindt, ondersteunt en stimuleert jongeren die vanuit een 360°-visie denken en handelen om aan onze gemeenschappelijke toekomst te bouwen. Ze is voornamelijk actief in het onderwijs en in onderzoek, maatschappelijk ondernemerschap en impactvolle financiering.
 
Meer informatie: www.fgf.be
Meer informatie over de gesteunde initiatieven: www.fgf.be/initiatieven

 

Meer info :
Stichting voor Toekomstige Generaties
Marjan Van de maele
Directrice Ontwikkeling en Communicatie
Rue de l’Arsenal 4  -  5000 Namen – België
m.vandemaele@stg.be
www.stg.be